user_mobilelogo

Login Form

For å kunne se den private siden "SLEKTER I SLEKTSGRANSKING" må du logge deg på med en gyldig ident som du får ved forespørsel. (Jan-Erik@ostvang.no)

Takk for at du følger med på mine hjemmesider

Navnet Børke stammer fra de gamle Børkegårdene i Brummundal. Det er tregårder der med dette navnet og mi\in bestefar Kristoffer er fra Gården Mellom Børke. Børke gårdene er sannsynligvis de eldste gårdene i dette distriktet. Mine forfedre levde i dette distriktet i mange hundre år. Bestefar Kristoffer får seg jobb som handelsbetjent, men flytter tidlig sammen med to brødre til Rendalen/Østerdalen. Der blir han gift med Marit Løsåmobakken fra Rendalen og får 7 barn. Han får seg en husmannsplass på Koppang der min mor vokser opp. Min bestemors slekt går flere hundre år tilbake på gårdene Lomnes, Hornset og Prestgarden i Ytre Rendalen. Her rekkes slekta tilbake til 1500 tallet når gårdene her begynner å bli befolket etter svatedauen. Flere av mine forfedre regnes som de første kjente driverne på disse gårdene. Det har sannsynlig eksistert folk i Rendalen fra steinalderen, men tiden før 1500 er nesten umulig å dokumentere. Hornset var for eksempel ødegård når den ble tatt i bruk av mine forfedre. På den tiden bestefar flyttet til Rendalen var det oppgangstider i tømmersalg til Europa etter Napoleonskrigene. Det er sannsynlig årsaken til at de dro hit for å få jobb.