user_mobilelogo

Navnet Børke stammer fra de gamle Børkegårdene i Brummundal. Det er tregårder der med dette navnet og mi\in bestefar Kristoffer er fra Gården Mellom Børke. Børke gårdene er sannsynligvis de eldste gårdene i dette distriktet. Mine forfedre levde i dette distriktet i mange hundre år. Bestefar Kristoffer får seg jobb som handelsbetjent, men flytter tidlig sammen med to brødre til Rendalen/Østerdalen. Der blir han gift med Marit Løsåmobakken fra Rendalen og får 7 barn. Han får seg en husmannsplass på Koppang der min mor vokser opp. Min bestemors slekt går flere hundre år tilbake på gårdene Lomnes, Hornset og Prestgarden i Ytre Rendalen. Her rekkes slekta tilbake til 1500 tallet når gårdene her begynner å bli befolket etter svatedauen. Flere av mine forfedre regnes som de første kjente driverne på disse gårdene. Det har sannsynlig eksistert folk i Rendalen fra steinalderen, men tiden før 1500 er nesten umulig å dokumentere. Hornset var for eksempel ødegård når den ble tatt i bruk av mine forfedre. På den tiden bestefar flyttet til Rendalen var det oppgangstider i tømmersalg til Europa etter Napoleonskrigene. Det er sannsynlig årsaken til at de dro hit for å få jobb. 

Østvang navnet stammer fra gården Østvang på Bjøråneset i Østredalen. Denne gården ble ryddet av min bestefar Alfred Johansen som giftet seg med Tea Brobakken fra Brobakken på Bjøråneset. Alfreds far flyttet fra en gård i Hamar området i det tidsrommet bestefar ble født, og bodde på Ivarsmobakken på Kopang. Bestefars slekta kommer derfor fra Hamar og før det Eidsvoll. Bestemorsslekta kommer fra Sollia og vandret over fjellet fra Imsdalen i sin tid. Deler av den kommer også over fjellet fra Ringebu. Den første innbygger i Imsdalen er faktisk i rett oppadstigende slekt. 

Har kommer noe om slektsgranskingen