user_mobilelogo

Internett tjenesten AgiPro ble laget i 2011 - 2014. Tjenesten ble testet på Dania Cup 2014 og deretter forbedret til en full skala bruk i Stavanger uka 2015.

Tjenesten lager den administrative bakgrunnen for å arrangere et Agillity stevne. Den inneholder stevneinformasjon, booking med eller uten betaling, forhåndssalg av effekter og overnatting, stevne regnskap med oppgjør til klubb og resultattjenester.

Ideen ble satt ut i livet i 1998 av noen agility utøvere som ville forbedre sporten - den gamle versjonen av programmet var PC basert og i drift fra 1998 til 2013. Programmet ble kjøpt og driftet av SecCon AS fra 2008 og tanken om forbedring ble realisert sammen med Dag Solhaug og utviklingsselskapet ETC i 2011. Prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge og ble fullført i 2015.