user_mobilelogo

Formalia om Jan Erik Østvang:

Født: 8 april 1947 på Koppang

Bosted: Steinrøysa 2 , 2315 Hamar

Sivilstatus: Gift med Hanne, har to barn fra forrige ekteskap. Har 3 baranebarn.

Jobb: Driver og eier firmaet SecCon AS