user_mobilelogo

Jan Erik Østvang, kort oppsummert CV

 

Min høyskole utdanning er

  • Elektronikk linjen Trondheim Tekniske skole 1971 (2 år)

  • Bedriftsøkonom ved BI 1991 (2 år)

  • Kommunikasjons rådgiver ved Høyskolen i Lillehammer 2003 (2 år)

Foruten dette har jeg mange kurs gjennom arbeidet som gir god hovedkompetanse innenfor:

  • Reparasjon av datamaskiner

  •  Prosjektledelse

  • Ledelse generelt

  • Undervisning

  • Utvikling og design av datasystemer

  • Sikkerhet innenfor IKT og personvern

Jeg har vært aktivt engasjert i å lede og delta i mange, både større og mindre aktiviteter innenfor korps og agility miljø. Jeg anser meg selv som kreativ.