user_mobilelogo

 Jeg har min oppvekst på Atna i Østerdalen og har siden vært innom følgende steder der jeg har registrert bostedadresse: Trondheim - Larvik - Løvenstad (Rælingen) - Gjøvik og Hamar. 

Formalia om Jan Erik Østvang:

Født: 8 april 1947 på Koppang

Bosted: Steinrøysa 2 , 2315 Hamar

Sivilstatus: Gift med Hanne, har to barn fra forrige ekteskap. Har 3 baranebarn.

Jobb: Driver og eier firmaet SecCon AS

Jeg legger ut litt informasjon om meg selv for de som måtte være interessert i å lese.

Skriv gjerne til mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tlf/SMS: 90150256